Tuesday, November 3, 2009

Kshatriya
Bandai: Gundam Unicorn: HGUC: 1/144 Scale NZ-666 Kshatriya Plastic Model
Watch Gundam Unicorn Trailer at Zoneo

No comments: